Shahrukh-Khan

Indian Extremist Organization Shiv Sena Declares Shahrukh khan, ‘Pakistan Agent’

news